اندیشه شوق هنر
انتشارات اندیشه کویر
کد مطلب: 46 | تاريخ: 1397/04/19

خدمات - مشاوره در زمینه تالیف کتاب

امروزه متخصصان و صاحب نظران زیادی هستند که به دنبال نشر آثار خود می‌باشند ولی با مهارت‌های تدوین کتاب و چگونگی ساختاربندی آن آشنایی ندارند لذا انتشارات اندیشه کویر آماده ارائه آموزش و مشاوره در زمینه چگونگی تالیف و تدوین کتاب به صورت جلسات خصوصی می باشد.

مدرس و مشاور: محمدداود نصیری الحسینی

صاحب تالیف کتاب های:

اسلام علمی ترین دین بشریت

محرک موفقیت

ابصار (آیین پاک چشمی و دوری از گناهان چشم)

لطفا استامینوفن نباشید

عنایات اهل بیت به انسان‌ها