اندیشه شوق هنر
انتشارات اندیشه کویر
کد مطلب: 44 | تاريخ: 1397/04/19

خدمات - ویراستاری

متاسفانه اغلب نویسندگانی که برای بار اول اقدام به نشر کتاب خود می‌کنند بعد از چاپ کتاب متوجه غلط‌های املایی فراوان، عدم منسجم بودن محتوا و جمله بندی نامناسب می‌شوند. لذا برای رفع این مشکل اغلب نویسندگان از ویراستاران کمک می‌گیرند.

ویراستار باید تسلط کامل بر قواعد نگارشی داشته باشد و همچنین دارای دقتی بالا برای سامان دادن به موارد زیر داشته باشد:

- اغلاط ‌املایی و خطاهای دستوری

- تناسب بین فعل و فاعل

- رعایت علائم نگارشی

- تنظیم صحیح فاصله و نیم فاصله‌ها

- و منسجم سازی محتوا

 انتشارات اندیشه کویر این افتخار را دارد که در زمینه‌ی ویراستاری آثار منتشره‌ی خود با نویسندگان مجربی که سابقه تالیف چندین عنوان کتاب دارند، همکاری نماید.